top of page
  • Writer's pictureelisabeth smits

De dwaas als raadgever


Ik loop sinds vanmiddag te stuiteren…. Dat klinkt misschien dwaas, maar dat heeft een goede reden. Ik heb vandaag een pilot gedraaid op Sint Lucas College te Eindhoven. Die pilot hield in dat ik studenten op weg heb geholpen met opstellen van hun leerdoelen aan de hand van een tarot reading. Hoe dwaas klinkt dat? En toch was de uitkomst, precies zoals de dwaas uit de tarot representeert. Onbevangen Avontuurlijk Geloven in jezelf Putten uit je innerlijk weten Vertrouwen hebben Dat was niet alleen voor mij de conclusie van dit experiment, maar kwam ook naar voren bij de studenten over hun te bewandelen pad.

Grijp je kansen. Geloof in jezelf. Wees avontuurlijk en doe die dingen waar je van gaat stralen. Wat je hart je ingeeft. Dan kom je er wel. Mijn dank is groot allereerst aan Karina van Heck, die dit mogelijk maakte en uiteraard aan alle studenten van Sint Lucas die mee gedaan hebben aan deze pilot. Die glunderende gezichten ga ik niet snel meer vergeten! Het heeft mij weer geïnspireerd in het verder ontwikkelen van een studie/ loopbaan tool. I love tarot!
#sintlucaseindhoven #tarot #loopbaanontwikkeling #kiezenmetjehart #outofthebox #coaching #enlighten #studenten


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page