top of page
 • Writer's pictureelisabeth smits

Familieopstelling

Een familieopstelling is een prachtige methode om op een liefdevolle, harmonieuze en doeltreffende manier antwoord te krijgen op levensvragen. Het helpt bij het doorbreken van patronen of wordt ingezet om afwijkend/ ongewenst gedrag om te buigen. Familieopstelling, ofwel systemische opstelling, is ontwikkeld door Bert Hellinger en wordt steeds meer ingezet om persoonlijke vraagstukken op te lossen.
Hoe ongewenst gedrag kan ontstaan


Een eigenschap van kind zijn is dat het kind zichzelf ervaart via de ouders. Kinderen identificeren zich met hun ouders. Niet gek, want je bezit hun DNA en familiegeschiedenis. Aangezien je als kind de eerste jaren volledig afhankelijk bent van je ouders, ben je trouw en loyaal aan hen. Tuurlijk zou je soms wat beter mogen luisteren naar ze, maar over het algemeen is de loyaliteit van een kind heel groot en doet het bijna alles om de liefde van de ouder te behouden en/of krijgen. Die loyaliteit kan ervoor zorgen dat kinderen rollen gaan aannemen, die eigenlijk niet bij “Kind Zijn” horen.

Door identificatie met de ouder kan het kind zich geroepen voelen om bijvoorbeeld pijnlijke/ lastige situaties van de ouder op zich te nemen om de ouder te ontlasten. Het kind gaat dan op de positie staan van de ouder. Maar het kind is helemaal niet in staat om zo’n rol op zich te nemen. Gevolg: het kind raakt verstrikt en overweldigende gevoelens nemen de overhand. De kans op afwijkend gedrag is dan groot. Woede aanvallen, eetstoornissen, terugtrekken/ isolement zijn enkele voorbeelden hiervan.


Door middel van een familieopstelling kom je op een bijzondere manier in contact met jouw “kind zijn”, je “familieziel’ of familiehistorie. En dat is nuttig, want die historie bepaalt voor een belangrijk deel ons leven. De historie bepaalt onder andere welke thema’s we tegen komen en waar we allemaal mee te dealen hebben.


Hoe gaat zo'n opstelling dan?

Tijdens een opstelling maak je inzichtelijk hoe jouw kindstukken eruit zien, waar je vast bent komen te zitten en van wie jij de lasten draagt. In een opstelling werk je er naar toe om harmonie en balans in jouw familiesysteem te herstellen. Je lost terugkerende thema’s, belemmerende patronen en ongewenste eigenschappen op, doordat je bevrijd wordt van lasten die niet van jou zijn of niet meer passen bij jouw leven nu.


Een opstelling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Dat kan 1-op1 of in een groep. Bij 1-op-1 opstellingen gebruik je bv matjes, voorwerpen, playmobile om de personen uit een systeem te representeren. Door de voorwerpen op een bepaalde manier neer te zetten zoals voor jou goed voelt, maak je inzichtelijk hoe de dynamiek tussen de personen in het systeem werken/ zijn.

Bij een groepsopstelling zijn er andere personen aanwezig, onbekenden, die dan een persoon uit het systeem vertegenwoordigen.

Het bijzondere aan zo'n opstelling is dat op moment de persoon de plek inneemt van een familielid, die persoon de energie oppikt en sensaties begint te voelen in het lijf. Die sensaties geven informatie over hoe het familielid zich verhoudt t.o.v. de rest. Er kunnen ook emoties binnenkomen die een hoop losmaken in het systeem.

De represenanten bewegen door het veld en op die manier wordt inzichtelijk hoe de verhoudingen zijn, waarom iemand met bepaalde patronen zit, want vaak draagt de persoon dus iets heel ouds bij zich wat niet van hem/ haar is en terug gegeven mag worden aan de persoon bij wie het hoort.

Dat is vaak een heel proces en hoeft niet per se in 1 opstelling te lukken. Het zichtbaar maken is al de grootste stap, want die belemmerende energie heeft een gezicht gekregen. En dat klaart al een hoop op.


Om echt te weten hoe deze bijzondere manier van werken gaat, raad ik iedereen aan eens een opstelling bij te wonen of zelf te doen. Het is prachtig en voor mij de meest liefdevolle methode van heling en gedrag oplossing, die er bestaat.


Wanneer kan een familieopstelling zinvol zijn?

 • Onzekerheid of een gebrek aan zelfvertrouwen

 • Onzekerheid en/ of zorgen tijdens de zwangerschap of over het moederschap

 • Als je verbinding zoekt met je (ongeboren) kind

 • Woedeaanvallen, ongewenst gedrag

 • Stemmingswisselingen

 • Depressie of burn-out

 • Stil of juist schreeuwerig en opstandig

 • Slaapstoornissen

 • Concentratieproblemen

 • Overgevoelig

 • Verslavingsgedrag

 • Eetstoornissen zoals anorexia of boulimia

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page