top of page

Retraite

Retraites worden al eeuwen lang gebruikt als middel om tijdelijk terug te trekken uit het dagelijks leven met als doel geestelijke verdieping. Het is een vorm van bij jezelf komen, bewustwording, bezieling. Een mooie manier om in contact te komen met wie je bent en wat je wilt.
Vroeger klopte men dan vooral aan bij kloosterorders om zich te bezinnen. Kloosters waren favoriet, omdat ze vaak op afgelegen plaatsen in de natuur liggen. De omgeving en de stilte zorgen voor het juiste klimaat om te ontladen, je bewust te worden, op te laden en iets te bereiken.


en-lighten.me organiseert retraites waarbij deze en onderstaande elementen de basis zijn:

  • natuur

  • stilte

  • verdieping

  • bewustwording

  • ont/ opladen

  • bezinning

  • ontspanning

  • nieuwe kennis en inzichten

bottom of page